Voorwaarden

Privacy
De therapeut garandeert uw privacy. Dat betekent dat hij geen informatie over de behandeling aan derden verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming.

Dossier
De therapeut maakt korte gespreksverslagen, die samen met uw personalia in uw dossier worden opgeslagen. Het dossier is alleen in te zien door u en de therapeut.

Betaling
U ontvangt per mail een factuur die u binnen 14 dagen moet voldoen.

Afspraken
U kunt telefonisch of aan het eind van een sessie een nieuwe afspraak met de therapeut maken.

Afzeggen
Een afspraak kunt u minimaal 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen op nummer 06-1153 3938. Als u een afspraak mist zonder tijdige afzegging zal 40 euro in rekening worden gebracht.

Crisis / bereikbaarheid
Als u tussen de afspraken door behoefte hebt aan overleg kunt u mij bellen op nummer 06‑1153 3938. Soms ben ik telefonisch niet bereikbaar. U kunt een boodschap inspreken, maar ik kan niet garanderen dat ik u snel te woord kan staan. In geval van crisis of nood kunt u beter uw huisarts bellen of, bij afwezigheid van uw huisarts, de huisartsenpost.

Klachten
Ik maak gebruik van de klachtenregeling via Klachtenportaal Zorg.