Privacyverklaring

Camino gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als je hulp krijgt van Camino dan heb ik gegevens van je nodig. Die geef je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak) of via de mail. Denk daarbij aan:

 • naam
 • geboortedatum
 • adres
 • bsn
 • telefoonnummer
 • gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • e-mailadres
 • eventuele medische gegevens

Waarom heb ik je gegevens nodig?
Camino heeft jouw persoonsgegevens nodig:

 • om jouw betaling af te handelen;
 • om je te bellen of e-mailen als dat nodig is, bijvoorbeeld om een afspraak te maken of te verzetten;
 • om je te informeren over wijzigingen in de behandeling;
 • als de wet hierom vraagt, bijvoorbeeld voor mijn belastingaangifte. Maar ik gebruik dan uitsluitend geanonimiseerde factuurgegevens.

Hoelang bewaar ik je gegevens?
Camino bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
Gegevens die je via de website hebt doorgegeven, bewaar ik 1 jaar. Factuurgegevens 5 jaar.

Delen met anderen
Camino deelt je gegevens niet met anderen. Ik geef ze alleen door als jij daar toestemming voor hebt gegeven. Bijvoorbeeld aan een andere behandelaar of zorginstantie .

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Of misschien wil je de gegevens die Camino van je heeft naar jezelf of een andere, door jouw genoemde organisatie laten sturen. Voor dit soort vragen stuur je eenvoudig een mailtje naar peter@caminohulp.nl
Ik maak dan een afspraak met je, omdat je je moet legitimeren. Want ik wil zeker weten dat jij zelf degene bent die hierom vraagt.

Klacht
Heb je een klacht? Neem dan contact met me op. Ik wil graag van mijn fouten leren. Je kunt ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging
Camino vindt de bescherming van jouw gegevens belangrijk en doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat je gegevens onvoldoende beveiligd zijn, dat ze niet goed bewaard worden of zonder jouw toestemming worden gebruikt of gedeeld? Neem dan contact met me op via peter@caminohulp.nl

Nog vragen?
Heb je vragen over het gebruik van je persoonsgegevens door Camino? Neem dan contact op met peter@caminohulp.nl  of bel me op 06-11533938.
Voor meer informatie over privacy kun je de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ raadplegen.